Azok a szép magyar népmesék! Számunkra az egyik legkedvesebb a Csillagszemű juhász! Szép emlékeket idéz fel! Olvassátok vagy nézzétek meg videón >>>> Nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek?

Ez a mese röviden egy juhászról és egy királyról szól, a mese végére a juhász lesz a király.A mese tartalmát itt tudod elolvasni: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogy ha eltüsszentette magát, az egész ország népének rá kellett mondani: adj’ isten egészségére! Hogyha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint: “Adj’ isten egészségére!” Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohase mondani.

 

Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, s maga elé hívatta a juhászt.
Elmegy a juhász, s megáll a király előtt, aki éppen a trónusán ült, és nagyon mérges volt.
– Mondd mindjárt: adj’ isten egészségemre! – kiáltott rá.
– Adj’ isten egészségemre – mondta a csillagszemű juhász.
– Nekem, nekem, te gazember! – kiabált a király.
– Nekem, nekem, felséges uram – válaszolt a juhász.
– De nekem, énnekem! – ordított magából kikelve a király. – Mondd azt tüstént, hogy adj’ isten egészségére, felséges királyom!

– Nem mondom biz én addig, amíg a királykisasszonyt hozzám nem adják feleségül.
A királykisasszony is ott ült a szobában egy kisebb trónuson. Nagyon megtetszett neki a bátor legény, s egy szóval sem mondta, hogy nem megy hozzá.
De bezzeg a király kékült–zöldült dühében, s nyomban megparancsolta, hogy vessék a juhászt a fehér medve tömlöcébe.
Megfogták a darabontok, s belevetették. De mikor a medve meglátta a csillagszemét, a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, s dehogyis merte volna bántani.
Jön reggel a hopmester, hogy összeszedje a juhász csontjait, hát látja, hogy biz annak kutya baja.
Felvezette a királyhoz.

– No, te gazember, most közel voltál a halálhoz, mondod–e nyomban, hogy adj’ isten egészségemre?
De a juhász csak azt mondta:
– Nem félek én tíz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a királykisasszonyt nekem adják feleségül.
– Eredj hát tíz halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a darabontok egy szóra, de amikor betették utána az ajtót, a juhász elővette a szűre ujjából a furulyáját, s olyan szépen fújta, hogy a sündisznók egymásba kapaszkodtak, s táncra perdültek.
Reggel, mikor a hopmester eljött megnézni, hogy maradt–e valami a juhász csontjaiból, még javában fújta, s a sündisznók még mindig járták.

Mit volt mit tenni, felvezette a juhászt a királyhoz, s az azt mondta:
– No, gazember, most közel voltál a tíz halálhoz, mondod–e már, hogy adj’ isten egészségemre?
De a juhász csak azt mondta:
– Nem félek én száz haláltól sem, csak akkor mondom, ha a királykisasszonyt nekem adják feleségül.
– Eredj hát száz halálba! – kiáltott nagy haraggal a király, s megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe.

El is vitték a darabontok, de mielőtt bevetették volna, arra kérte a juhász őket, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a verembe, talán még meggondolja magát.
A darabontok kimentek, ő pedig felállította a verem mellé a fokosát, ráakasztotta a szűrét, a tetejébe tette kalapját, s kikiáltott a darabontoknak, hogy nem gondolta meg magát.
Bejöttek a darabontok, s be is vetették szerencsésen a szűrt meg a kalapot, s észre sem vették, hogy a juhász maga ott maradt az egyik szögletben a sötétben.

Másnap jön a hopmester a lámpással, hát majd hanyatt esett, mikor meglátta a juhászt. Felvezette a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb volt, de azért mégis megkérdezte:
– No, most már száz halálban voltál, mondod–e már, hogy adj’ isten egészségemre?

De a juhász csak azt felelte:
– Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül.
Látta a király, hogy elpusztítani nem tudja, befogatott a királyi hintóba, maga mellé ültette a juhászt, s elhajtatott az ezüsterdőbe. Ott azt mondta neki:
– Látod ezt az ezüsterdőt? Neked adom, ha azt mondod, adj’ isten egészségemre!
De a juhász most is csak azt mondta:
– Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül.
A király elhajtatott az aranyvárhoz. Ott azt mondta:
– Látod ezt az aranyvárat? Neked adom az ezüsterdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj’ isten egészségére!
De a juhász itt is csak azt mondta:
– Nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül!
Odébb hajtattak a gyémánttóhoz. Ott a király azt mondta:
– Látod ezt a gyémánttavat? Neked adom az ezüsterdőt, aranyvárat, gyémánttavat, csak mondd azt nekem: adj’ isten egészségére!

De a juhász itt is csak azt mondta:
– Nem, nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül!
Látta már a király, hogy semmiképpen nem boldogul vele, nagyot sóhajtott, s azt mondta:
– Isten neki, hozzád adom a lányomat, de akkor aztán mondd nekem igazán, hogy adj’ isten egészségére!
– Mondom én, persze hogy mondom, miért ne mondanám!
A király ennek nagyon megörült, s kihirdette, hogy örüljön az egész ország népe, mert a leánya férjhez megy. De legjobban örült a szépséges szép királykisasszony, aki annyi királyfit kikosarazott, s aki a csillagszemű juhászt igazán megszerette.

Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt. De a király házánál volt a legnagyobb vigasság, a legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Hát amint a vőfély felhozza a tormás disznófejet, s a király maga elé vette a tálat, hogy mindenkinek a részét kiossza, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától.
– Adj’ isten egészségére! – kiáltott a juhász legelőször, s a király ezen úgy megörült, hogy menten lefordult a székről.

Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, sohasem terhelte a népét azzal, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki, mégis jót kívántak neki minden parancsolat nélkül, mert jó király volt, s igen szerették. Ha tetszett ez a mese nézd meg a többi mesénket is.

WRITER

Itt nézhetitek meg >>>

A Mátyás templom királyi halottja valószínűleg nem az, akinek mondják! Mit keres a rúdra tűzhető, körmeneteken használt kereszt egy királyi sírban? Íme a Mátyás templom halottjának rejtélye >>>>

Valószínű, hogy nem III. Béla nyugszik a Mátyás templomban.

Budapest, Mátyás Templom, Tető

Fotó:pixabay

A Mátyás templom igazán impozáns épületét. mindenki megcsodálja, aki a Budai Várban jár-, a templom mélye rejti III. Béla csontjait egy csodálatos síremlékben. Ez egyedinek számít mert a történelem és az utókor gondatlansága feldúlta és szerte-szét szórta az Árpád-házi királyaink földi maradványait, egyedül III. Béla csontjai maradtak meg az eltemetés helyén.

Pontosabban szólva csak úgy gondoljuk, hogy ő nyugszik a síremlék köve alatt, de ez egyáltalán nem biztos, csak úgy gondoljuk, hogy Béláé, mert elképzelhető, hogy akit Béla sírja boríthat, az nem más, mint tudós Könyves Kálmán király.

Szinte mindenkit elvesztettünk >>>
Általában a maguk által építtetett és alapított templomban temetkeztek az Árpád-házi királyaink, elsőként Szent István a székesfehérvári bazilikába. Rajta kívül pedig Árpád féltucatnyi leszármazottja Fehérvárt választotta végső nyughelyéül. Napjainkra emlékül csupán egy Szent Istvánnak tulajdonított szarkofág maradt, Salamon király sírköve, csontok Tihanyban, amelyek vélhetően I. Andrástól származnak, valamint III. Béla és felesége, Chatillon Anna földi maradványai, a három évszázad magyar királyaiból.

Az utóbbi maradványokra 1848-ban bukkantak , az idegen elnyomás alóli szabadulás rövid hónapjaiban, ugyanis az önrendelkezés visszaszerzésével azonnal megkezdték a fehérvári királysírok feltárását. Azon a helyen a templom padlója alá volt rejtve a két süttői vörösmárványból készült, érintetlen koporsó, amelyben egy férfi és egy nő csontváza pihent, uralkodói jelképekbe “öltöztetve”, többek között : egy kereszt, egy melldísz és egy gyűrű.

Rámondták, hogy Béla >>>
A kutatók számára azonnal világossá vált, hogy egy királyi párra bukkantak, és a források valamint a sír kora alapján úgy ítélték meg, hogy vagy III. Béla vagy Könyves Kálmán jöhet szóba. Annak köszönhetően, hogy Könyves Kálmán királyt úgy írták le a krónikák, hogy “visszataszító, borzas, szőrös, kancsal, púpos, sánta, dadogó” ember volt, ezért a történészek , a csontok anatómiai tulajdonságai alapján inkább III. Bélával és feleségével azonosították a maradványokat.

A köztudatban is ez az elmélet terjedt el, főleg annak köszönhetően, hogy a millennium évében maga Ferenc József császár a párnak egy díszes újratemetést rendezett a Mátyás templom külön e célra kialakított oldalkápolnájában, és beszédében III. Bélát elődjének nevezte.

Viszont nem történt meg a csontok és a sírban talált tárgyak tudományos vizsgálata, nemrég Tóth Endre régész, muzeológus arra hívta fel a figyelmet, ami kétségeket ébreszthet: például az, hogy csupán a királlyal szemben ellenséges, a későbbi történetíró rosszindulatú fantáziájának a szüleménye lehet az , hogy Kálmán sánta és púpos volt.

A DNS nem segít !

Érdekességnek számít a rúdra tűzhető, körmeneteken használt kereszt is, mi keresnivalója lehet egy királyi sírban?

Könyves Kálmán volt, egyetlen magyar királyként egyben felszentelt püspök is.
A X. századot idézi a kereszt stílusa is, ami már“divatjamúlt”-nak számított Kálmán 1116-os halálakor is , de III. Béla királyunk 1196-os temetésekor már “elavultnak” számított már egy évszázada …

A dél-itáliai művészet jegyeit viseli magán a sírban talált melldísz zománcdíszítése, valamint a gyűrű, és a bele foglalt kő is. Buzilla, Kálmán felesége, a szicíliai normann gróf leánya volt, ezzel szemben a bizánci Antiokhiából származott Béla hitvese . Tóth Endre szerint pedig ezeket a szempontokat véve alapul, inkább azt lehet feltételezni , hogy valójában Könyves Kálmán és Buzilla nyugszik, a III. Bélának ás Chatillon Annának tulajdonított sírokban.

Ezt bizonyíthatná a modern antropológiai elemzés, valamint a sírban talált kard és jogar beható elemzése is. De nem segít az utókornak a DNS-vizsgálat sem, mert a leszármazást az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS alapján lehet kimutatni. És a kutatók nagy bánatára ugyanazon normann dinasztiából származik Anna és Buzilla is, amely Sziciliát uralta, és megtelepedett Antiokhiában is…

Így továbbra is marad a kérdés, és a különböző elméletek gyártása, hogy kinek a maradványai nyugszanak a sírlap alatt.

Admin