AZ EGYIK LEGFONTOSABB ŐSI MAGYAR HASZONÁLLATA, AMI FELEDÉSBE MERÜLT! EGYRE JOBBAN HÁTTÉRBE SZORULT!

Nem csak a szürkemarhát hozták a Kárpát-medencébe, az új otthonba, a honfoglaló magyarok…

A magyarok egyik legfontosabb haszonállata volt ez a jószág, mégis alig tudunk róla valamit…
De melyik volt ez az állat?
bivaly. A magyar házibivaly őse valószínűleg az indiai vadbivaly, az arnibivaly volt. Ez a hatalmas termetű, 190-200 cm-es marmagasságú állat, olykor a 2 métert is meghaladó félhold alakú szarvával ma már csak Kelet-India mocsaraiban található. A bivaly még a szürke marhánál is igénytelenebb állat, mert megeszi a kákát, a nádat a szittyót és a mocsári füveket. A gümőkorral szemben edzett állat.

Tejének zsírtartalma eléri a 8%-ot; a laktáció folyamán a zsírtartalom fokozatosan emelkedik, elérheti akár a 16%-ot is. 6 liter tejből 1 kg sajtot tudnak készíteni.

Teje kellemes ízű, hamarabb alszik meg, mint a tehéntej és vitamintartalma is magasabb. A sajt mellett legkedveltebb terméke az “orda”. Húsában több a foszforvegyület, mint a borsú húsában. Erdélyben – a Fogarasi havasokban, Kalotaszegen és a Sóvidéken – felújult a bivalytartás. Régi zoológiai leírásokban szerepel, hogy az avarok 560-ban Dél-Oroszországba bivalyokat vittek, sőt 596-ban Itáliába is szállítottak; ez azonban a bubalus latin szónak rossz fordításából következett, amely szó egyaránt jelent bölényt és bivalyt.

A bivaly első magyarországi említése Erdélyből a XI. századból származik, majd II. Béla király 1138-as dömösi apátsági adománylevelében szintén szerepelnek bivalyok. A bivaly a Kárpát-medencei magyarságnak kedvelt állata volt, amely ma a kipusztulás szélén áll. Tejét és húsát fogyasztották, vastag bőréből talpbőrt, hámot és gyeplőt – az újkorban gépi hajtószíjat – készítettek.

A házi bivaly igavonó ereje 50%-al nagyobb, mint a szarvasmarháé, ezért terméskövek, vastag fatörzsek vontatására és termőföldek feltörésére használták. A történelmi Magyarországon 1911-ben 155 192 bivaly élt, 1935-ben a megcsonkított országban már csak 7069-es számláltak. Régebben Somogyban, Zalában és Mezőhegyesen tartottak nagyobb tenyészeteket. Magyarországon ma már csak néhány magángazdaságban találunk néhány egyedet. Erdélyben (Parajd környékén) és a Kárpátalján (Aknaszlatinán) nagyobb számban maradt meg; Kalotaszegen a bivalyt a “szegény ember marhájának” nevezték.

ÖN ismeri azt a hun imádságot, amit magyar rovásírással fejtettek meg? Kijevben csodálatos régészeti leletet őriznek, melynek feliratát azonban csak a magyar rovásírással lehetett megfejtetni…

Ismered a hun imádságot amit magyar rovásírással fejtettek meg?

A hun és magyar rokonságról szóló vélekedések száma mind növekszik. Egyre többen gondolják úgy, hogy nem csak rokonok, hanem ízig-vérig összetartozó két népről van szó…

Kijevben csodálatos régészeti leletet őriznek, melynek feliratát azonban csak a magyar rovásírással lehetett megfejtetni…

A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű. A tárgy időszámítás szerint 410-460 körül keletkezhetett a szakértők szerint.

A szíjvégen talált rovás- írásos szöveg megfejtésére magyar rovásírás-nyelvész szakértőt nyelvészt kértek fel.

Az imádság így szól:

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén Kijevben, régészeti feltárás során 9000 darab rovásírással teleírt pergamenpapírt találtak, tökéletes állapotban. Igaz lehet a vélekedés, hogy Kijev városát Árpád nagyapja, Álmos őse Ügyek fejedelem alapította, eredetileg szabír-magyar város híres szabír kovácsiparral?

A kutató régész Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának, úgy gondolván, hogy itt vannak a megfejtésében illetékesek. Őt száműzték Szibériába…. Vajon miért…? És hova lettel a pergamenek…?Forrás

Rúna, Rúnák, Rovásírásos, Kövek, Agyag, Orange, Táska

Fotó : pixabay