A magyarok elfeledett történelme: a csillagösvényen át vezető út! A magyar nép rejtélyes eredete és nyelve. A titokzatos mondáink miről árulkodnak?

A magyarok elfeledett történelme: a csillagösvényen át vezető út! Csodálatos dokumentumfilm készült rólunk magyarokról: Csillagösvényen – A magyar nép rejtélyes eredete és nyelve. A titokzatos mondáink miről árulkodnak?

Korona, Magyar, Székely, Kopjafa, Szent, Ősi

Fotó: pixabay.hu

A Szent korona titka, az aranyszarvas legendája, Attila kardja, Emese álma, Lehel kürtje, mind mind olyan titokzatos história, amelyeknek igen mély történelmi alapjuk van.
„A magyarság igazi történelme, ellenben azzal a kitalált és elferdített valamivel amit ma a tudatlan gyerekeknek oktatnak a tankönyvekben…”

Drábik János szerint: “Szükség van a magyarságnak a nemzettudatra, a hazaszeretetre, a saját népéhez való bensőséges viszonyra, a magyar kultúrára ápolására, a magyarságtudomány művelésére és oktatására, egy érzelmileg is összeforrott magyar nemzeti közösség újjáépítésére.

Törekednünk kell arra, hogy teljes értékű életet élhessünk magyar módra, a magyar nemzeti hagyomány, kultúra és gondolkodásmód hordozóiként, a magyar nemzet nagy családjának tagjaként.
A magyar népnek és nemzetnek olyan egészséges nemzetté kell átalakulnia, amely képes magasszintű sikerek elérésére és amely segít megalapozni és beindítani a magyar nép felemelkedését.”

Isaac Asimovot idézve: „Amerikában az a szóbeszéd járja, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok”

George Bernard Shaw pedig ezt mondta anno a CBC-nek:
„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”
Grover S. Krantz amerikai kutató véleménye szerint : „A magyar nyelv ősisége Magyarországon/…/ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét/…/ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.

OveBerglund svéd orvos és műfordító véleménye egésze káprázatos: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.”

-Pakson ezt mondta halála előtt pár évvel Teller Ede atomfizikus: „… Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Magyar Nemzet 2003)

– Enrico Fermi atomfizikustól egyszer megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, erre a következőt válaszolta: „ Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket.”