25 régi magyar kifejezés amit talán még soha nem hallottál! Láttál mostanában ugorgyánt? Tudod milyen embert jelent a gubó? Vagy tudod, hogy mi a kavarc? Szoktál csillegetni? Mi jót nevettünk, reméljük Ti is jól szórakoztok rajta.

25 régi magyar kifejezés amit talán még soha nem hallottál! Láttál mostanában ugorgyánt? Tudod milyen embert jelent a gubó? Vagy tudod, hogy mi a kavarc? Szoktál csillegetni? Mi jót nevettünk, reméljük Ti is jól szórakoztok rajta.

Fotó: pixabay.hu

A magyar nyelv számos szót, kifejezést, idiómát, szófordulatot tartalmaz, melyek ma kevéssé, vagy nem használatosak. Rengeteg olyan régi magyar szót találunk, amelynek ma már alig vagy egyáltalán nem ismerjük a jelentését. Kiválasztottunk harmincat a kedvenceink közül.Reméljük Ti is jól szórakoztok rajta.

1.cikákol = hamisan játszik

2.gubó = tehetségtelen senki

3.kámpol = fecseg

4.kamuti = alattomos, tettető, meghunyászkodó

5.kavarc = összevissza beszéd

6.pórcsapodár = pénzimádó

7.pipes = kényeskedő

8.ugorgyán = Van, ahol a szivárványt nevezték el így, érdekes, nem?

9. alakszép = csodaszép

10. csilleget = csenget

11. észláng = lángelme

12. gőzkép = ábrándkép, káprázat

13. gebedezett = sántító, alacsony szellemiségű

14. agyékhártya = rekeszizom

15. Babaj
Nos horgászok most fejtörésre fel, ugyanis a babaj az egyik halfajtát jelenti! Szabad a gazda? A babaj a ponty régies neve.

16. habatolni = hebegni

17. Tudod mit jelent a báj?
Peszre erre mindenki könnyedén rávágja, hogy szép, kellemes külsejű, kedves arcú, vagyis bájos hölgy! De valójában a báj eredetileg varázslatot jelentett! Mint bájital…

18. kocogtat = próbálkozik

19. Fityelék

Mást tippeltünk volna, de ez lelógó ruhadísz: bojt, rojt, “cafrang”.

20. Jó, ha van otthon hencser
Természetesen nem más, mint heverő. Eléh, ha a hencsereg – hever, hempereg – igére gondoltok.

21. lebengősdi = fellengzős, dicsekvő

22. utva-futva = hevenyészve, kutyafuttában

23. tőrt nevetni = kacérkodni

24. Murok
Erdélyben még a mai napig is nagyon sok helyen így hívják a sárgarépát!

25. Napa

Ősi szavaink egyike,  például így szól egy régi találós kérdésünk is : “Ipadnak, napadnak, három papnak, hat kappannak hány lába van?”. Az ipa az após, míg a napa nem más, mint az anyós.

ITT VAN KINIZSI PÁL FELESÉGÉNEK MEGDÖBBENTŐ ÉS SZÖRNYŰ TITKA! Szörnyű tetteket követett el!

Magyar Benigna (1465 körül – 1526) a magyarországi reneszánsz korának egyik ismert nőalakja, Kinizsi Pál felesége. Imádságos könyve Festetich-kódex néven ismert.

Fotó : Közkincs

Forrás : https://hu.wikipedia.org

Élete:
Hunyadi Mátyás hadvezérének, az Abaúj vármegyei nemesi családból származó Magyar Balázsnak a leánya. Az 1480-as években apjának fogadott fiához, az európai hírű hadvezérhez és nagyerejű vitézhez, Kinizsi Pálhoz ment nőül. Édesapja halála után (1490) Benigna és Kinizsi Pál kezén roppant birtokok halmozódtak fel, azonban örököseik nem születtek, így a Kinizsi-Magyar vagyon szép része a hadvezér fegyvertársára, Szapolyai Istvánra szállt. Magyar Benigna ezután még kétszer ment férjhez (hozományként mindkét újabb házasságába magával vitte a nagyvázsonyi uradalmat), előbb kamicsáci Horváth Márk neje, majd pedig egy ifjú hozományvadász, Kereki Gergely felesége lett. Ez utóbbinak egy félrelépése kiderülvén, élete szerencsétlen véget ért: Benigna asszony szolgáival várának bástyájáról Kerekit a mélybe dobatta.

A gyilkosságot királyi kegyelem követte, amit Benigna atyja és első férje dicső tetteinek köszönhetett (első férje, Kinizsi Pál talán az egyetlen olyan ismert hadvezér a magyar történelemből, akiről tudjuk, hogy hadakozásait csak győzelmek kísérték. A XVII. századi történetíró, Istvánffy Miklós is feljegyezte róla, hogy hadi vállalkozásait ritka szerencse kísérte).

Magyar Benignáról a magyar művelődéstörténetben is találunk adatot: a férje által alapított nagyvázsonyi pálos kolostorban készül el 1493 körül magyar nyelvű imádságos könyve, az úgynevezett Festetich-kódex, majd pedig húsz évre rá, 1513-ban egy M. nevű, ugyancsak pálos szerzetes készíti el a ma Czech-kódexként ismert, újabb magyar nyelvű imádságos könyvet Benigna számára. A három férjét túlélő asszony a mohácsi csata évében egy felvidéki kolostorban hunyt el 1526 ban.[2]

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Benigna

Ez volt a 100 éves terv, amely megakadályozta volna Trianont! 1918. január 8-án hozták nyilvánosságra a14 pontba foglalt javaslatot! Ez volt a magyarok nagy esélye >>>>

Íme a 100 éves terv, amely megakadályozta volna Trianont! 1918. január 8-án hozták nyilvánosságra a14 pontba foglalt javaslatot! Ez volt a magyarok nagy esélye >>>>

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak az aláírás után

Fotó : közkincs

Forrás : wikipedia.org

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak az aláírás után

1918. január 8-án hozta nyilvánosságra 14 pontba foglalt javaslatait Woodrow Wilson amerikai elnök, az első világháború utáni „békerend” kialakításának alapelveiről.

Thomas Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Államok 28. elnöke, három éven keresztül sikerült távol tartania Amerikát az 1914-ben kitört első világháborútól, de nem sikerült elkerülnie a hadba lépést azután, hogy Németország korlátlan tengeralattjáró háborúba kezdett. Nem kímélte az amerikai hajókat sem az agresszív stratégia, ezért vált az amerikai semlegesség tarthatatlanná. 1917. április 6-án „a nyugati civilizáció és a demokrácia védelmében” az Egyesült Államok belépett a háborúba.

A háborút lezáró béketárgyalásokra a nevezetes 14 pontjával és a Népszövetség tervével érkezett az igazságos békét szorgalmazó Wilson törekvéseit azonban nem koronázta túlságosan nagy siker. Az elnök 1918. január 8-án ismertette az elképzeléseit a kongresszushoz intézett üzenetben, amelyek az új határok kijelölése alapjául a népek önrendelkezésének jogát tekintették.

Béke és együttműködés >>>
Az 1. pontban például amellett érvelt, hogy legyen nyilvános minden békeszerződés, és nyíltan, az egész világ előtt dolgozzon a diplomácia. A 2. pontban követelte a nemzetközi vizeken a tengerhajózás teljes szabadságát, békében és háborúban is egyaránt, a 3. pont kérte minden kereskedelmi korlátozás megszüntetését, és szorgalmazta az országok egyenlőségét a nemzetközi kereskedelemben.

A 4. pont azt javasolta, hogy csökkentsék a feg**erke**st és a fe**ver**tet egészen addig a mértékig, amely a belső biztonságot éppen még nem fenyegeti. Az 5. pont kiállt a gyarmati követelések szabad és pártatlan rendezése, vagyis a gyarmatok és az anyaországok érdekeinek kölcsönös figyelembevétele mellett. A 6. pont például azt javasolta, hogy Oroszország függetlenül dönthessen a politikai fejlődéséről és a nemzeti politikájáról.
A 7–13. pont pedig Belgium, Franciaország, Olaszország, a Balkán és Lengyelország területi kérdéseivel foglalkozott. A 10. pont szerette volna szavatolni Ausztria-Magyarország népeinek az autonóm fejlődés legszabadabb lehetőségét, és azt javasolta, hogy alakítsák át a Monarchiát hat szövetségi állammá: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Erdély, Magyarország és Jugoszlávia.

Az utolsó, 14. pont szerint külön szerződések alapján kell megteremteni a népek általános szövetségét, azért, hogy kölcsönös biztosítékai legyenek mind a nagy, mind a kis államok politikai függetlenségének valamint a területi sérthetetlenségének.

Kútba dőlt terv >>
A dokumentum vezérfonala volt az 1919-es párizsi tárgyalásoknak, de végül a békéket Nagy-Britannia és Franciaország a wilsoni elvek mellőzésével kötötte meg. A meghátrálásra kényszerült Wilson látta, hogy a megalázó békét csak fogcsikorgatva fogadják el a vesztesek, és visszavágóra készülnek, és ezért akarta biztonságossá tenni a világot a háború után.

Azt remélte, hogy a sérelmeket a Népszövetség orvosolja majd és elérte, hogy létrehozzák a szervezetet: belefoglalták valamennyi Párizs környéki békeszerződésbe a Nemzetek Szövetségének 1919. június 28-án elfogadott egyezségokmányát.

Nem volt rokonszenves Wilson politikája az Egyesült Államok közvéleményének, a Demokrata Párt kisebbségbe került az 1918-as kongresszusi választásokon, Wilson pedig vereséget szenvedett az 1920. novemberi elnökválasztáson, a republikánus Warren G. Hardingtól, és s csak az a vigasz maradt számára, hogy 1919-ben ő kapta a Nobel-békedíjat.
1920 januárjában Washington bojkottálta a Nemzetek Szövetségének első ülését az új amerikai szenátus döntésének köszönhetően, majd a szenátus végleg elvetette az amerikai tagság gondolatát márciusban, így az Egyesült Államok nem lépett be a pont Wilson javaslatára létrejött Népszövetségbe, ami az ENSZ elődje volt. A kongresszus szintén megtagadta a Wilson által 1919. június 28-án aláírt versailles-i békeszerződés ratifikálását is, ezért 1921-ben az Egyesült Államok külön békeszerződést kötött Németországgal.

 

Admin

 

Fájl:Trianon.png

Fotó : wikipedia.org
Szerző : Kovács Ádám